ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ ΛΑ ΥΦΕΣΗ-το Μοναστήρι των Σταγιάδων.

Posted: May 14, 2019 in Evan Iliadis, Monastry of Stayades Greece
Tags: ,

 

Φόρο τιμής σ’ένα φίλο, συγγραφέα  του κειμένου. Στα βήματα σου Κώστα.

English Version is here. Translated by Evan ILIADIS with the valuable help of Spiros Evangelou in Los Angeles CA. 

Συμφωνία σε Λα Ύφεση

Συμφωνία σε Λα Ύφεση. Κόσμημα ενός φίλου που ήθελε να μείνει ανώνυμος, ταπεινός και μακριά απ’ όλα με παρέα τη φύση και τις σκέψεις του. Χίλια συγγνώμη εάν παραβίασα την Επιθυμία σου, 40 χρόνια στο συρτάρι μου η συνείδηση μου δεν το αντέχει άλλο. Πρέπει να το μοιράσω.

 Καλαμπάκα Μοναστήρι των Σταγιάδων, έτος 1975symfony 1 3symfony 2symfony 3

symfony 4

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s